Analiziraju palatu iskopanu u Risnu

Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore još sa sigurnošću ne može potvrditi da su poljski arheolozi u Risnu iskopali palatu ilirskih kraljeva, saopštila je direktorka Centra Lidija Ljesar. Tu informaciju prenijeli su danas pojedini mediji.
Centar za konzervaciju i arheologiju je u julu, odmah nakon istraživanja, počeo konzervatorske radove na sanaciji lokaliteta Carine u Risnu, te konzervaciji, restauraciji, zaštiti i prezentaciji tog lokaliteta.

“Intezivno sprovođenje konzervatorskih radova na arheološkim ostacima ove palate su proizvod promjena u strategiji sprovođenja arheoloških istraživanja. Naime, dosadašnji pristup koji je podrazumijevao da primat imaju arheološka istraživanja bez sprovođenja konzervatorskih mjera na otkrivenim arhitektonskim ostacima i, u najvećoj mjeri, prepuštanja lokaliteta samom sebi bez adekvatne zaštite, je način koji je za rezultat najčešće imao devastirane, zapuštene i fizički neobezbijeđene i nezaštićene lokalitete”, navela je Ljesar u saopštenju.

Kako navodi, sigurni su da će ovogodišnji konzervatorski radovi, koji su nastavak petnaestogodišnjih arheoloških istraživanja koja sprovode u saradnji sa Univerzitetom iz Varšave, biti dobra smjernica za sve institucije koje vrše arheološka istraživanja i sprovode konzervatorske mjere na arheološkim lokalitetima.

“Vjerujemo da će ovo dovesti i do preispitivanja metodološkog pristupa arheoloških istraživanja do sada vršenih na Carinama u Risnu i uvesti promjene koje će u budućim godinama podrazumijevati mnogo više brige o pokretnim i nepokretnim nalazima tokom vršenja samih istraživanja”, istakla je Ljesar.

Kako je dodala, tokom arheoloških istraživanja prošle godine u Sektoru VIII i ove godine u Sektoru VIII/2, otkriveni su arhitektonski ostaci reprezentativne palate, za koje se pretpostavlja da su pripadali ilirskoj kraljici Teuti.

“Ipak to se sa sigurnošću još uvijek ne može potvrditi. Rezultati analize pokretnih arheoloških nalaza s tog lokaliteta, koja je u toku, pružiće više podataka za tačno atribuiranje ove palate”, saopštila je Ljesar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *