Brajović: Ekonomska nezavisnost preduslov jednakosti žena i muškaraca

Socijaldemokrate se zalažu za jednake uslove između žena i muškaraca u pogledu zapošljavanja, napredovanja, stručnog usavršavanja i zarada. U tom pogledu posebno mjesto zauzima i naš plan za razvoj ženskog preduzetništva, jer je osnovni preduslov ravnopravnosti ekonomska nezavisnost i veće učešće žena u javnom životu, istakao je predsjednik SD-a, Ivan Brajović.
Na marginama Konvencije žena Zapadnog Balkana ”Ona je tu”, predsjednik Socijaldemokrata Crne Gore Ivan Brajović i predsjednica Foruma žena Socijaldemokrata Crne Gore Radojka Koprivica, održali su juče sastanak sa Sonjom Lokar, direktoricom Evropske mreže za jednakost polova.

Ovaj susret je iskorišćen za razmjenu informacija o aktivnositma Socijaldemokrata Crne Gore i Foruma žena SD-a kao posebnog oblika organizovanja unutar partije, ali i o aktivnostima Evropske mreže za jednakost polova u smislu osnaživanja položaja žena i njihove uključenosti u političko-društvene tokove.

Predsjednica Foruma žena SD-a Crne Gore je istakla opredijeljenost Socijaldemokrata da aktivnosti usmjeri ka ostvarivanju potpune ravnopravnosti žena i muškaraca i garantovanja fizičke, pravnu i imovinsku sigurnost. U SD-u su svjesni značaja uloge žene u svakom društvu, pa će se zalagati da doprinos žene bude adekvatno vrednovan.

Direktorica Evropske mreže za jednakost polova Sonja Lokar istakla je zadovoljstvo zbog saradnje sa Socijaldemokratama Crne Gore i pohvalila dosadašnji rad i prisutnost žena u odlučujućim tijelima te partije.

Na sastanku je zaključeno da je prisutnost žena na odlučujućim pozicijama jako važna, ali međusobna saradnja je jedan od ključnih faktora za napredak i transformaciju društva, te omogućavanje jednakih šansi za sve. Iz SD-a su najavili da će intenzivno raditi na promociji ženskih prava i svojim aktivnostima biti primjer dobre prakse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *