Budžetske rezerve proglašene povjerljivim

Institut alternativa (IA) apelovao je na Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da u što skorijem roku odluči o žalbi na rješenje kojim su informacije o radu Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve proglašene povjerljivim.

IA podnio je u martu žalbu na rješenje Generalnog sekretarijata Vlade, kojim su sve informacije o radu Komisije proglašene povjerljivim.
Prema Poslovniku o radu Vlade, Komisija za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve, kao stalno tijelo Vlade, samostalno odlučuje o raspodjeli novca fizičkim licima, pojedinim organizacijama, društvima i udruženjima, na osnovu podnijetih zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije.
Kako podsjećaju iz IA, taj novac se može koristiti za pomoć za liječenje, školovanje, poboljšanje materijalne situacije, ali i „ostale namjene u skladu sa Zakonom“.

„Ukupna sredstva potrošena na liniji „tekuće budžetske rezerve“, za prethodne četiri godine iznose 62 miliona eura. Kako su svi podaci o radu Komisije tajni, ne možemo ni pretpostaviti koji dio ovog iznosa je utrošen kroz njihove odluke niti naslutiti u koje svrhe je novac potrošen i kome je otišao“, saopštio je predsjednik Upravnog odbora IA, Stevo Muk.

Kako je naveo, zahtjevom za slobodan pristup informacijama tražili su osnovne podatke o radu tog tijela Vlade: zahtjeve koje je Komisija primila u toku prošle godine, odluke o raspodjeli sredstava, izvještaje, konstatacije, ocjene i prijedloge zaključaka, kao i zapisnike sa sjednica Komisije.

„Naš zahtjev je odbijen jer je Generalni sekretarijat Vlade proglasio sve podatke o radu ove vladine komisije zaštićenim, tajnim podatkom, pozivajući se na odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“, saopštio je Muk.

U IA smatraju da je obrazloženje o skrivanju tih informacija zbog zaštite ličnih podatka neubjedljivo i predstavlja zloupotrebu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

„Generalni sekretarijat je zanemario obavezu organa vlasti da, ukoliko je dijelu informacije pristup ograničen, omogući pristup informaciji dostavljanjem njene kopije nakon brisanja dijela informacije kojem je pristup ograničen“, navodi Muk.

U IA su, kako je dodao, zabrinuti zbog takve prakse skrivanja informacija o značajnoj budžetskoj potrošnji tekuće rezerve, „koja je diskrecione prirode i odnosi se na transfere pojedincima i pravnim licima, regulisana samo opštim pravilnikom iz 2009. godine“.

„Dok informacije o radu Komisije, koja ne polaže račune nikom sem Vladi, ne budu dostupne javnosti, imamo pravo da sumnjamo da su se sredstva iz „tekuće budžetske rezerve“ zloupotrebljavala za izborne svrhe“, poručio je Muk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *