Ćulafić se usavršava, Kezunović na UCG

Dječji psihijatar Nikola Ćulafić nije napustio Klinički centar Crne Gore, dok je prof. dr Miroslav Kezunović zasnovao stalni radni odnos na Univerzitetu Crne Gore kao redovni profesor, a u KCCG će biti angažovan po potrebi.

Ovo je saopšteno iz najveće zdravstvene ustanove u Crnoj Gori, a povodom informacija objavljenih u pojedinim medijima da su Ćulafić i Kezunović napustili KCCG.
U reagovanju KCCG se navodi da dječji psihijatar, dr Nikola Ćulafić, nije napustio Klnički centrar Crne Gore, već do kraja oktobra koristi godišnji odmor nakon čega ide na stručno usavršavanje u Njemačkoj.

“Gdje će se dodatno usavršavati na prestižnoj Psihijatrijskoj klinici iz oblasti psihoanalize. Ovim činom se potvrđuje koliko KCCG vodi računa o kontinuiranom stručnom usavršavanju našeg kadra. Dr Ćulafić je mlad i perspektivan ljekar i prvi dječji psihijatar u Crnoj Gori. Poseban akcenat njegovog interesovanja je autizam i u tom smislu ima punu podršku naše ustanove za kontinuiranu edukaciju. Za vrijeme stručnog usavršavanja dr Ćulafića, djecu sa psihičkim smetnjama preuzeće psihijatar dr Zorica Barac Otašević, koja se inače i prije dolaska sa specijalizacije dr Ćulafića bavila dječijom psihijatrijom”, navode iz KCCG.

Pojašnjavaju da je prof. dr Miroslav Kezunović zasnovao stalni radni odnos na Univerzitetu Crne Gore kao redovni profesor, a KCCG će ga po potrebi i dalje angažovati.
Iz KCCG su apelovali na medije da ne objavljuju neprovjerene i netačne informacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *