Danilovgrad uspješno iskoristi EU fondove

Danilovgrad je uspješno iskoristio raspoloživa sredstva iz EU fondova tokom prethodnog perioda za sprovođenje projekata koji su doprinijeli unapređenju kvaliteta života građana, ocijenjeno je tokom sastanka ministra evropskih poslova Aleksandra Pejovića sa predsjednikom opštine Danilovgrad Branislavom Đuranovićem.

Pejović i Đuranović razgovarali su o dosadašnjim rezultatima i dobrim stečenim iskustvima koje je ta Opština postigla u korištenju evropskih fondova.
Na sastanku je bilo riječi i o pripremi za nove programe i raspisane konkurse iz više prekograničnih i transnacionalnih programa, ali i potrebi da se dodatno jačaju administrativni kapaciteti lokalne samouprave, kako bi došlo do novih projekata koji će državu pripremiti za članstvo, ne samo na nacionalnom nego i na nivou opština.

“Posebno je pohvaljen projekat unapređenja upravljanja otpadom čija je ukupna vrijednost iznosila milion eura, od čega je doprinos EU bio blizu 700 hiljada eura, te inovativni projekat korišćenja geotermalne energije u zgadi Centra za kulturu”, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova.

Predsjednik Opštine Branislav Đuranović je istakao da današnji sastanak predstavlja nastavak dobre saradnje s Ministarstvom evropskih poslova. Pored već realizovanih, upoznao je ministra Pejovića sa novijim projektnim predlozima Opštine koji su nedavno podneseni na više otvorenih Poziva za projekte.
Pejović je istakao da se Danilovgrad pokazao kao jedna od najboljih opština kad je u pitanju efikasnost i sposobnost da se privuku sredstva iz EU fondova i lokalna samouprava na najbolji način pripremi za članstvo i mnogo veće fondove koji će biti na raspolaganju nakon pristupanja EU.

Pohvalio je ostvarene rezultate Opštine Danilovgrad i upoznao predsjednika Opštine s mogućnostima koje postoje u okviru Ipa II perspektive. Posebno je ukazao na mogućnosti bilateralnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora, ukupne vrijednosti 9,73 miliona, kao i na mogućnosti bilateralnog programa Albanija – Crna Gora, ukupne vrijednosti 11,9 miliona eura. Poručio je da je važno iskoristiti ove programe za realizaciju projekata u oblasti podsticanja zapošljavanja, zaštite životne sredine i promociji turizma, kulturnog i prirodnog nasljeđa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *