Ekonomsko upravljanje bitno za Evropsku uniju

Predstavnici Evropske centralne banke (ECB) ukazali su, tokom današnjeg sastanka sa guvernerom Centralne banke Crne Gore (CBCG) Radojem Žugićem, na značaj ekonomskog upravljanja, kao jednog od ključnih elemenata u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

Kako navode, Žugić se sastao sa predstavnicima ECB-a Bendžaminom Vonesenom, šefom Direkcije za međunarodne odnose i saradnju u okviru Generalnog direktorata za međunarodne i evropske odnose Evropske centralne banke i Piotrom Zukom, ekonomistom u istoj Direkciji.

“Cilj redovne posjete predstavnika ECB-a jeste ocjena Programa ekonomskih reformi Crne Gore za period 2017 – 2019”, navode iz CBCG.

Ističu da je Žugić upoznao sagovornike o stanju u bankarskom sektoru i predstojećim regulativnim aktivnostima koje CBCG ima u okviru procesa evropskih integracija. Dodaju da je bilo govora o makroekonomskom i fiskalnom okviru, inflaciji, makroprudencionoj politici i pitanjima finansijske stabilnosti i supervizije.

“Delagacija ECB-a ukazala je na značaj ekonomskog upravljanja, kao jednog od ključnih elemenata u procesu pristupanja Crne Gore, i izrazila spremnost da kroz programe tehničke pomoći i učešće na seminarima pruži podršku CBCG u procesu pristupanja EU”, zaključili su u saopštenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *