Filipović: Posvećeni implementaciji Bolonjske deklaracije

Crna Gora je posvećena dosljednom praćenju trendova u oblasti evropskog prostora visokog obrazovanja i implementaciji Bolonjske deklaracije, kazao je sekretar Ministarstva prosvjete, Slobodan Filipović.

U Podgorici je danas održan sastanak Borda Bolonjske grupe za praćenje implementacije principa Bolonjske deklaracije.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Crna Gora je prvi put u ulozi kopredsjedavajućeg Borda, zajedno sa Slovačkom.

Filipović je članove Borda upoznao sa reformama koje se u Crnoj Gori sprovode u oblasti visokog obrazovanja, navodeći da je ono okosnica svakog društva i da njegov kvalitet utiče na kvalitet ljudskih resursa u zemlji.

“Visoko obrazovanje, samo po sebi je vrlo kompleksan sistem, oblast koja je u posljednjoj deceniji kontinuirano izložena promjenama i reformama, jer se srazmjerno razvoju nauke i tehnike očekuje da i obrazovni sistem ponudi drugačije sadržaje i načine rada i time osposobi studente koji će imati kompetencije za život i rad u tako promjenljivoj sredini”, rekao je Filipović.

On je dodao da je svaki aspekt visokog obrazovanja donekle izmijenjen, dopunjen i rekonstruisan i da sve promjene koje se dešavaju imaju za cilj unapređenje kvaliteta obrazovanja i nastave.

“Filipović je posebno naglasio posvećenost Crne Gore dosljednom praćenju trendova u oblasti Evropskog prostora visokog obrazovanja i implementaciji Bolonjske deklaracije”, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Filipovića, privremeno zatvaranje poglavlja 26 – Obrazovanje i kultura, predstavlja potvrdu da je Crna Gora na pravom putu kada su integracije u oblasti obrazovanja i kulture u pitanju.

“Zatvaranje poglavlja bez dodatnih kriterijuma znači da je nacionalna legislativa u oblasti obrazovanja, kulture, mladih i sporta usaglašena sa propisima Evropske unije, kao i da Crna Gora aktivno učestvuje u otvorenom metodu koordinacije koji ima za cilj razmjenu dobre prakse sa drugim zemljama, koristi EU programe i fondove koji su joj na rapolaganju”, zaključio je Filipović.

Kako su pojasnili iz Ministarstva, Bologna Follow up Group (BFUG) sastaje se najmanje jednom u šest mjeseci, i njen zadatak je da nadgleda implementaciju principa bolonjskog procesa u svih 48 zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije.

BFUG, takođe, izrađuje sva dokumenta koja predstavljaju smjernice i uputstva članicama u bolonjskom procesu i periodično procjenjuje stepen implementacije postavljenih zadataka koji su naznačeni u dokumentu prethodne ministarske konferencije, a ima mogućnost i da imenuje i osniva radne grupe koje se bave specifičnim temama.

Pored predstavnika zemalja potpisnica Deklaracije, BFUG čine i predstavnici Evropske komisije, Savjeta Evrope, European University Association, European Association of Institutions in Higher Education, European Student Union, UNESCO, Education International, European Network for Quality Assurance i BUSINESSEUROPE, kao konsultativni članovi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *