Izvještaj potvrdio nebirgu o životnoj sredini

Ekološki pokret “Ozon” i ekološko društvo “Breznica” smatraju da Izvještaj za Crnu Goru za 2016. Evropske unije potvrđuje njihove tvrdnje da izostaje efikasna i neselektivna praktična primjena važećih zakona i akcionih planova o životnoj sredini i klimatskim promjenama.

“Konstataciju Evropske komisije da je Crna Gora na ,,nekom` nivou pripreme u ovim oblastima, zapravo je, makar kako mi to tumačimo, diplomatski način da se neodređenom terminologijom pokuša ukazati da ne postoji volja donosilaca odluka na najvećemo nivou da životnu sredinu i klimatske promjene postave u vrh prioriteta, a zašto postoje opravdani razlozi i potrebe i što se moralo uraditi ukoliko se zaista žele otvoriti pregovori u poglavlju 27”, saopštili su iz “Ozona”.

Kako su kazali, pohvalno je što se u Izvještaju primjećuje napredak u daljem usklađivanju politika i horizontalnog zakonodavstva za EU, ali se ističe i da su potrebni značajni napori na njihovoj primjeni, naročito kada je riječ o kvalitetu i upravljanju vodama, zaštiti prirode i upravljanju otpadom, čime se obesmišljava trud uložen tokom procesa njihove izrade i usvajanja.

“Kao mali sistem ne možemo dopustiti nekoordinisane aktivnosti, različite prioritete na nacionanom i lokalnom nivou, a tu prije svega mislimo na bahatost ubjedljive većine lokalnih uprava koje naročito kada je upravljanje otpadom u pitanju, potpuno svjesno opstruišu sve inicijative sa nacionalnog nivoa, što im prolazi potpuno nekažnjeno, iako je zakonom jasno precizirana sankciona politika koja bi dovelai mnoge opštine do bankrota”, navodi se u saopštenju “Ozona”.

Kako su kazali, nedopustivo je da veliki infrastrkturni i energetski projekti ne budu ispraćeni realnim analizama uticaja na životnu sredinu i preispitivanjem njihove opravdanosti i isplativosti sa aspekta javnog interesa, učešćem javnosti u procesu donošenja odluka na način da se zapravo poštuju Ustavom, čitavim nizom važećih zakona i potvrđenih međunarodnih ugovora garantovana prava ili da budu u konfliktu sa zaštićenim ili onim područjima koja imaju potencijal za to.

“Upravo tu važnu ulogu treba da imaju i Arhus centri, od kojih su dva u Agenciji za zastitu zivotne sredine (Podgorica i Berane) a druga dva funkiconišu kao dio naših organizacija (Nikšić, Pljevlja) koji moraju mnogo više biti korišćeni kao kanal komunikacije sa javnosti, naročito u procedurama procjene uticaja na životnu sredinu i strateške procjene uticaja na životnu sredinu, iako je EK u Izveštaju konstatovala da dobro funkcionišu, na čemu smo zahvalni ali i samokritični”, istakli su iz te NVO.

U “Ozonu” smatraju da komunikacija civilnog sektora sa većinom nadležnih instituciija na državnom i lokalnom nivou nikad nije bila lošija.

“Ukoliko se želi učiniti vidljiv pomak, stvoriti atmosfera u kojoj ćemo svi zajedno posvećeno raditi na unapređenju postojećeg stanja, moramo imati obostrano uvažavanje, partnerski odnos i shodno kapacitetima i zadatke i odgovornosti, što je jedini model koji garantuje uspjehe”, rekli su.

Kako su naglasili, potrebno mnogo više konkretnih poteza , zaposlenih i obučenih kadrova, i ključno mnogo veća volja donosilaca odluka na najvećem nivou da bi se situacija popravila.

“Izvještaj bi trebao da bude smjernica i poruka za sve tri grane vlasti, da zivotnu sredinu i kllimatske promjene konačno stave u sami vrh prioriteta, da se obezbijedi sistemska bezuslovna podrška i budžetski planiraju mnogo veća finansijska sredstva za podršku radu nadležnih insitucija, prije svih Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Upravi za inspekcijske poslove, posebno ekološkoj i vodoprivrednoj inspekcji”, poručili su iz “Ozona”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *