Liberali traže rješenje i koncesiju za Luku Kotor: Dosta političkih igara

Luka Kotor se nalazi u vrlo teškom položaju i umjesto da javno zahtijevano da se krucijalno pitanje daljeg opstanka Luke što prije riješi, a to je koncesija, mi se preko medija nadgornjavamo ko je bolji čuvar interesa Luke, tvrdi Goran Grbović, član Odbora direktora Luke Kotor delegiran od Liberalne partije.

Saopštenje Grbovića prenosimo u cjelosti

Kao član Odbora Direktora “Luka Kotor A. D.“ ispred većinskog vlasnika (Opština Kotor), a delegiranog od Liberalne Partije Crne Gore, moram da reagujem na posljednje saopštenje koje je poslato od strane nekog od članova Odbora direktora a potpisano kao jednoglasan stav cijelog Odbora direktora.

Pomenuto saopštenje ne predstavlja stav Odbora Direktora kompanije Luka Kotor A.D. obzirom da prilikom njegovog sastavljanja nijesam konsultovan i da sam preko medija obaviješten da je ono izašlo u javnost. Dakle to je stav pojedinca ili pojedinaca koji su bili upoznati i bili saglasni da se ono objavi.

Apsolutno sam protiv političkih igara koje se očigledno vode u predvečerje parlamentarnih i lokalnih izbora. Mišljenja sam da kompaniji kakva je Luka Kotor A.D. u sadašnjem trenutku najmanje što treba jeste javno sukobljavanje Menadžmenta, a sve radi sticanja sitnih političkih poena.

Kompanija se nažalost nalazi u vrlo teškom položaju i umjesto da javno zahtijevano da se krucijalno pitanje daljeg opstanka Luke što prije riješi, a to je koncesija, mi se preko medija nadgornjavamo ko je bolji čuvar interesa Luke.

Apelujem na sve, iako je vrijeme predizborne kampanje, da napravimo konsenzus i konačno obezbijedimo koncesiju, za Luku Kotor, a naše političke razlike prebacimo na polje koje rješavaju ostale životne probleme Kotorana koji nisu beznačajni. Bolje da se bavimo djelima, a ne praznom i mnogo puta ispričanom pričom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *