Ministar Janović u klinču sa savezima

Nakon tri javne rasprave o Nacrtu novog zakona o sportu, jasno je najprije da su ideje Ministarstva sporta kao predlagača, na čelu sa Nikolom Janovićem, oličene u trenutnom Nacrtu – u raskoraku sa željama ili potrebama većine sportskih saveza.

Tako su tri održana okrugla stola, u Tivtu, Kolašinu i prije svega Podgorici, pratile žučne rasprave i međusobna optuživanja, umjesto dijaloga koji je potreban. Uz primjedbe i sugestije koje su sportski subjekti do 1. novembra dostavljali pismeno na adresu Ministarstva (naš list će narednih dana objavljivati najinteresantnije) – jasno je makar da nema onih kojih se zakon direktno tiče, a koji su nacrtom ostali ravnodušni. Zakon o sportu je prilika da se, prije svega, postigne konsenzus kada je u pitanju ključni dokument kojim se uređuje sistem sporta u Crnoj Gori. Konsenzus države, sportskih saveza i klubova sa sportistima. Dok javnost čeka da Ministarstvo sporta i savezi umjesto verbalnog klinča pronađu prostor za dijalog, valja podsjetiti na ključne ideje onih strana koje su javno iskazale stav o nacrtu zakona.

Riječ ministra: Na javnim raspravama ministar Janović jasno je istakao da je ključna ideja da se Nacrtom usaglase rješenja važećeg Zakona o sportu sa postojećim pravnim sistemom, te da se uklone nejasnoće i prepreke koje su proizilazile iz aktuelnog Zakona. Prema njegovim riječima, u fokusu su sportisti, kako mladi – kroz uvođenje stipendija Ministarstva sporta, sufinansiranje ili finansiranje članarina, tako i oni već afirmisani.

– Biće smanjen starosni uslov za naknade za vrhunske sportiste na 35 sa 40 godina, biće uvedene premije koje će se uplaćivati direktno sportistima i selektorima, odnosno glavnim trenerima. Jasno će biti razgraničenje između amaterskih i profesionalnih sportskih klubova, a biće uvedena obaveza prijave promjene sportske organizacije u registar sportskih subjekata. Uvođenje obaveznih ugovora o radu sportista, unapređenje zdravstvene zaštite sportista, osnivanje zavoda za sportsku medicinu i Saveza za neolimpijske sportiste, sve je garantovano novim Zakonom – poručio je Janović na posljednjoj javnoj raspravi u Podgorici.

Ministar je najavio uvođenje obaveze da Ministarstvo sporta uradi kategorizaciju sportova, uvođenje Dana reprezentacije, obaveznu preregistraaciju sportskih organizacija, kao i preispitivanje prava na doživotnu mjesečnu naknadu sportista.

Protiv i COK i MOK: Da Nacrt zakona nije po volji Crnogorskom olimpijskom komitetu, u javnosti je nagoviješteno i prije posljednje javne rasprave. Predsjednik naše ,,kuće olimpizma“ Dušan Simonović je, na okruglom stolu u Podgorici, istakao da na Nacrt ne gledaju blagonaklono ni u Međunarodnom olimpijskom komitetu.

– Preveo sam ovaj Nacrt i poslao MOK-u. Oni su odgovorili da ovako uređen olimpijski komitet ne treba ni nama, ni njima – poručio je Simonović.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *