Neažurna Centralna kadrovska evidencija

Neažurnost Centralne kadrovske evidencije (CKE) veliki je problem kada je u pitanju kadrovsko planiranje u državnim organima, jer evidencija koju vodi Ministrastvo finansija o zaradama zaposlenih nije kompatibilna sa evidencijama Uprave za kadrove, ocijenjeno je iz Ministartsva unutrašnjih poslova (MUP).

Kako su agenciji MINA kazali iz tog Vladinog resora, u organima državne uprave, koji podrazumijevaju ministarstva i organe uprave, radi 10.336 državnih službenika i namještenika, od čega su 3,89 odsto namještenici, a 96,11 odsto službenici.

“U CKE unijeti su podaci za 8.546 državnih službenika i namještenika koji rade u organima državne uprave, što predstavlja 82,7 odsto”, naveli su iz MUP-a.

Kako su kazali, broj državnih službenika i namještenika za koje su unijeti neki podaci u CKE je 12.194 a u taj broj pored ministarstava i organa uprave ulaze i zaposleni u službama predsjednika Crne Gore, Skupštine i Vlade, sudovima, tužilaštvima i ostalim subjektima na koje se primjenjuje Zakon o državnim službenicima i namještenicima.

Dodaje se da n eažurnost CKE predstavlja veliki problem kada je u pitanju kadrovsko planiranje u državnim organima. “Ovo naročito jer evidencija koju vodi Ministrastvo finansija o zaradama zaposlenih nije u potpunosti kompatibilna i uvezana sa evidencijama koje vodi Uprava za kadrove”.

“S tim u vezi, Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom finansija razvila mehanizam za uparivanje i upoređivanje podataka iz CKE i podataka koji se dobijaju od Ministarstva finansija, što već daje značajne rezultate”, rekli su iz MUP-a.

To je, smatraju, jedan od razloga što dosadašnji rezutati u pogledu racionalizacije nijesu dali očekivane rezultate.
Oni su naveli da se Vlada Crne Gore pitanjem racionalizacije bavi još od 2013. godine kada je usvojila Plan unutrašnje reorganizacije javnog sektora.

“Osnovni cilj ovog dokumenta je bio stvaranje efikasne, ekonomične i efektivne javne uprave, koja počiva na najboljim međunarodnim standardima i praksama dok je iz njega, kao poseban cilj, definisan – smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru”, pojasnili su iz MUP-a.

Kako su ocijenili, implementacija Plana od 2013. do ove godine, pratila se kroz godišnje izvještavanje Vlade o realizaciji Plana i, sveukupno posmatrano i nije dala očekivane rezultate.

“Kod navedenog, novom Strategijom reforme javne uprave za period 2016-2020. godina, koju je Vlada usvojila u julu 2016. godine, redefinisani su ciljevi iz Plana koji se odnose na smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i unaprijeđenje kadrovskog planiranja. Akcionim planom predviđene su aktivnosti čijom realizacijom će se ostvariti optimizacija broja zaposlenih”, rekli su iz MUP-a.

Oni su pojasnili da, kada je riječ o registru zaposlenih, postoji CKE koju vodi Uprava za kadrove, koja između ostalih sadrži podatak o broju zaposlenih u državnim organima.

“Zakonom o državnim službenicima i namještenicima propisano je da je starješina državnog organa dužan da Upravi za kadrove, dostavi podatke o državnim službenicima i namještenicima za upis u CKE, najkasnije u roku od osam dana od nastanka ili promjene okolnosti o kojima se vodi evidencija što obezbjeđuje da je podatak o broju zaposlenih u državnim organima u visokoj mjeri pouzdan, ali se ipak ne može govoriti o ažurnosti od 100 odsto”, pojasnili su iz MUP-a.

Kako su naveli, slijedi formiranje međuresorskog tima za koordinaciju i praćenje optimizacije broja zaposlenih, koji će imati zadatak da na analitički način sagleda sve relevantne faktore u cilju određivanja optimalnog broja zaposlenih u državnim organima (obim poslova svakog državnog organa, postojeći broj zaposlenih, zahtjevi EU integracija u pojedim oblastima).

“Ovaj međuresorski tim će, uz podršku zajedničke inicijative organizacije OECD i Evropske unije (SIGMA), pripremiti metodologiju za određivanje ciljanih vrijednosti za optimizaciju broja zaposlenih, koja treba da da smjernice organima, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou, na koji način da analiziraju organizaciju, radna mjesta, opise radnih mjesta, zaposlene i tako dalje«, precizirano je iz MUP-a.

U konačnom, dodali su, sprovodiće se kontinuirani monitoring realizacije plana optimizacije broja zaposlenih.
Kako su naveli, donošenje kadrovskih planova, na svim nivoima sistema javne uprave, doprinijeće razvoju ljudskih resursa i zahtjevima u pogledu optimizacije broja zaposlenih, ali i jačanju kadrovskih kapaciteta u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.

“U Kadrovskim planovima jasno će biti određeni kadrovski prioriteti, kao i limit broja zaposlenih u državnoj upravi u periodu planiranja, limiti po organima, kadrovski prioriteti, metodi postizanja ciljanog broja zaposlenih i kadrovske potrebe za Program pristupanja Crne Gore EU, kao i način njihovog popunjavanja”, zaključili su iz MUP-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *