Nijedan sudija nije privremeno udaljen sa posla

Sudski savjet prošle godine nije donio nijednu odluku o privremenom udaljenju sudija sa te funkcije.

U 2015. godine pravosnažno su okončana tri disciplinska postupka protiv sudija zbog neurednog vršenje sudijske funkcije u kojima je izrečena opomena kao sankcija.

Savjet je donio 14 odluka o prestanku sudijske funkcije- devet na lični zahtjev, jednu usled ispunjenja uslova na starosnu penziju i četiri zbog izbora na drugu funkciju.

Prošle godine nije bilo trajnog dobrovoljnog raspoređivanja sudija, prenosi MINA.

Savjet je u skladu sa novom organizacijom sudstva, nakon ukidanja Privrednog suda u Bijelom Polju, saglasno Zakonu o sudovima, donio odluku o premještanju četvoro sudija Privrednog suda u Bijelom Polju, na slobodna sudijska mjesta u Privrednom sudu Crne Gore.

Kako se navodi, sedam sudija Vrhovnog suda privremeno su, na godinu, upućene u Viši sud u Podgorici, zbog postojanja velikog broja neriješenih predmeta koji se sa postojećim brojem sudija nijesu mogli riještiti.

U ovaj sud je upućeno i dvoje sudija Apelacionog suda, na godinu, radi rada u krivičnom odjeljenju.

Savjet je donio odluku o produženju “sekondiranja” sudiji Osnovnog suda u Nikšiću Jeleni Ružičić, u Registraru Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, do izbora novog predstavnika crnogorskog sudstva.

Komisija za etički kodeks, nakon sprovedenih postupaka, donijela je 15 odluka kojima je utvrđeno da sudije nijesu povrijedile Kodeks, naznačene u podnijetim inicijativama.

Kancelarija za prijavu korupcije pri Sudskom savjetu evidentirala je 116 pritužbi u prošloj godini.

“Nakon provjerenih navoda pritužbi, Sudski savjet je u 92 predmeta zauzeo stav i o njemu obavijestio podnosioca pritužbe i sudiju na kojeg se ona odnosi, dok je po preostalim pritužbama, koje su podnijete u decembru 2015. godine, postupak u toku”, saopšteno je iz Sudskog savjeta.

Pritužbe su se, uglavnom, odnosile na nezadovoljstvo stranaka prvostepenim i drugostepenim odlukama, jer su donijete na njihovu štetu, dok se jedan dio odnosi na neažurnost postupajućih sudija i dugo trajanje postupka.

“Postupajući po pritužbama ni u jednom od predmeta nije utvrđena povreda Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku”, navode iz Sudskog savjeta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *