Osnivanje “Zelene stolice” pomoglo bi u oblasti životne sredine

Osnivanjem “Zelene stolice“ pružila bi se podrška organizacijama i stručnoj javnosti u oblasti životne sredine da pokažu svoj kapacitet i ekspertizu,saopšteno je na sastanku predsjednika Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Predraga Sekuliaća sa šeficom Odjeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Crnoj Gori Liom Manjaguanjo.

Kako je saopšteno, uspostavljanje “Zelene stolice“ u praksi bi značilo da je na svakoj sjednici Odbora prisutan predstavnik civilnog društva. Ukazano je i na potrebu većeg interesovanja civilnog sektora za ovu oblast i davanje doprinosa tokom redovnog rada Odbora.

Iz odjeljenja za odnose sa javnošću, dodaju da je razgovarano o analizi koja je prikazala način funkcionisanja Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje sa aspekta saradnje i učešća građana ili organizacija civilnog društva u oblasti životne sredine, ukazala na nivo i rezultate ostvarene saradnje i identifikovala prepreke za uspostavljanje snažnijeg dijaloga.

Ovom prilikom razmotren je nacrt analize o praksi i mehanizmima saradnje građanskog društva i Odbora putem konsultativnih i kontrolnih saslušanja u oblasti zaštite životne sredine čiju je izradu podržala Misija OEBS-a u Crnoj Gori.

Prezentacijom analize, dodaju oni, javnost bi se upoznala sa rezultatima istraživanja i preporukama za unaprjeđenja komunikacije i konkretne saradnje Odbora sa zainteresovanim organizacijama civilnog društva i građanima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *