Počeo trening za ronioce u Tivtu

U Tivtu je 18. jula počela petodnevna obuku za rad u Geografskom Informacionom sistemu GIS, namijenjena roniocima i volonterima koji se bave kartiranjem vrsta i staništa u moru, saopšteno je iz NVO Green Home.
NVO Green Home sprovodi ovaj projekat, u okviru kog su planirane aktivnosti sa ciljem zaštite podmorja, identifikacije i poboljšanja upravljanja morskim vrstama i staništima značajnim za Evropsku zajednicu, sa fokusom na prekogranično područje Cavtat-Prevlaka u Hrvatskoj i Rt Arza-Platamuni u Crnoj Gori. +

“Mapiranje vrsta i staništa u dijelu našeg primorja, sprovodiće se u septembru ove i na proljeće sljedeće godine. S obzirom na to da je od suštinske važnosti da se podaci prikupljeni na terenu sačuvaju, selektuju i analiziraju na pravilan način, organizovana je obuka 8 ronilaca i volontera za rad u GIS-u, koji će u pomenutom periodu raditi na terenu mapiranje podmorja”, ističu iz NVO Green Home.

Iz te organizacije su ukazali da upotreba GIS tehnologija kao alata, ima za cilj efikasnije, ekonomičnije i modernije dobijanje, a isto tako i jednostavnije upravljanje informacijama, što između ostalog, ima široku primjenu i kada su u pitanju biodiverzitetska istraživanja.

Tokom treninga učesnici su se upoznali sa osnovama GIS-a, njegovom primjenom, metodama obrade i unosa podataka, kao i načinima za analizu prikupljenih informacija.

“Pored teorijskog dijela treninga, učesnici su kroz praktične vježbe savladali sve potrebne funkcije ovog softvera, što će im omogućiti da sistematizovano obrade podatke i na taj način pruže podršku naučnom istraživanju područja koje sprovode nadležne institucije”, dodali su iz Green Home-a.

Trening je pripremila Martina Baučić, ekspert iz oblasti geoinformatike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *