Politički sporazum može biti istorijski

Sporazum vlasti i dijela opozicije biće istorijski, ako opozicioni predstavnici budu insistirali na punoj primjeni izbornog zakonodavstva i ukoliko ne bude zloupotrebe javnih resursa, predizbornih zapošljavanja i neosnovanih socijalnih davanja, smatra Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje.

On je kazao da se još ne zna da li će doći do sporazuma, ali, ukoliko se to desi, što je, kako je rekao, realno očekivanje domaće i međunarodne javnosti, epitet istorijski tek treba da se zasluži.

“Osnovni preduslov je da kroz jasnu političku namjeru prvi put dođemo do fer i slobodnih izbora. Ukoliko ona postoji to će biti tehnička Vlada, koja bi u nekoliko mjeseci mandata zaista funkcionisala”, rekao je Marić agenciji MINA.

U suprotnom, smatra on, imaćemo komplikovan politički proces koji bi rezultirao izlaskom opozicije iz Vlade i daljim produbljivanjem društvenog konflikta i političke krize.

“Imajući sve ovo u vidu, odluka opozicionih subjekata da participiraju u jednom vidu vršenja vlasti po vertikalnoj i horizontalnoj ravni je društveno odgovorna i hrabra, ali i politički rizična”, ocijenio je Marić.

Prema njegovim riječima, potrebno je da opozicioni kadar insistira na punoj primjeni izbornog zakonodavstva.

“Koja bi blokirala zloupotrebe javih resursa, ili konkretnije da imamo izbore sa čistim biračkim spiskom, bez predizbornih zapošljvanja, neosnovanih socijalnih davanja i slično. Ukoliko se ovo postigne politički sporazum može biti i istorijski“, rekao je Marić.

On je kazao da je kratak rok do parlamentarnih izbora činjenica na koju mogu gledati različito.

“Imaju pravo svi koji kažu da je rok kratak, međutim imajući u vidu smisao i cilj ovakve Vlade ovaj rok je dovoljan ukoliko opozicioni subjekti koji participiraju u ovom procesu budu djelovali solidarno i ako kadrovski potencijal bude na nivou ozbiljnosti zadatka”, rekao je Marić.

Prema riječima Marića, teško je vjerovati da kadrovska rješenja, barem na nivou ministarstava, nijesu bila predmet razmatranja opozicionih subjekata koji učestvuju u procesu pregovora.

“Iluzorno je očekivati da raspodjela resora i kadrovska rješenja mogu proći bez preispitivanja. Međutim, dublje konflikte ne očekujem, jer je test na koji su opozicioni subjekti stavljeni veliki i ulog ozbiljan. Suprotno ponašenje bi bilo gotova politička šteta“, rekao je on.

Marić smatra da sporazum mora doprinijeti afirmaciji slobode medija, depolitizaciji javnog servisa i ukupno uvođenju jasnih kriterijuma za finansiranje medija iz javnih izvora, kao i deplasiranosti prikrivene censure koja je prepoznata kao bitan uzročnik rušenja kodeksa novinarske etike.

“Sporazum mora da dovede do širenja slobode, profesionalnosti i odgovornosti svih medija”, kazao je on.

U tom kontekstu, kako je rekao, bilo kakvo parlamentarno tijelo ne smije da uđe u domen uređivačkih politika medija i mora ostati na nivou okvira političkog monitoringa čiji bi karakter preporuka bio na ocjeni stanja. Kad je u pitanju zahtjev albanskih partija da se odredbom sporazuma garantuje izmjena izbornog zakonodavstva, odnosno smanji broj glasova potrebnih za njihov poslanički mandat, on je rekao da važeći izborni model sa privilegovanim cenzusom za manjine omogućava albanskim nacionalnim partijama da u Skupštini budu zastupljeni srazmjerno učešću u opštoj populaciji, kroz izraz nacionalnih partija.

„Da li albanske nacionalne partija imaju sposobnost i jasnu strategiju da iskoriste ovaj benefit pitanje je za njih. U širem smislu problem adekvatne zastupljenosti manjinskih naroda u organima svih vlasti jeste otvoreno pitanje, međutim izborno zakonodavstvo i Skupština Crne Gore nije prava adresa“, rekao je Marić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *