Pritužba na postupanje policije prema Pobrićkoj

Akcija za ljudska prava (HRA) podnijela je danas pritužbu Savjetu za građansku kontrolu rada policije na postupanje službenika Centra za bezbjednost Podgorica prilikom informativnog razgovora sa Patriciom Pobrić 17. oktobra 2016.

“Pobrić tvrdi da joj u telefonskom pozivu na informativni razgovor nije predočeno da ima pravo da dođe sa advokatom, da joj nije data kopija zapisnika o razgovoru, iako ga je tražila, da joj nije rečeno ko s njom razgovara, da nije bilo neophodno da na razgovoru provede tri puna sata odgovarajući na ista pitanja, i da je zabrinulo to što je policija imala informacije o tome šta treniraju njena djeca i ko im je trener”, navodi se u saopštenju HRA.

Iz te organizacije kažu da je postupanje službenika CB Podgorica je protivno članu 259 Zakonika o krivičnom postupku.

“Opisano postupanje je protivno članu 259 Zakonika o krivičnom postupku koji uređuje ”prikupljanje obavještenja od građana” od strane policije. Od Savjeta je zatraženo da ispita i kako je policija došla do informacija iz privatnog života gospođe Pobrić i njene djece”, saopštili su iz HRA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *