Produžen rok za prijavu za učešće u Programu podsticanja razvoja klastera

Zbog značajnog interesovanja klastera za učešće u “Programu podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za 2016. godinu” kao i vremenskog okvira neophodnog za dobijanje određenih aplikacionih dokumenata od strane nadležnih institucija, Ministarstvo ekonomije obavještava javnost da produžava rok trajanja Javnog poziva za sedam dana.
Podsjećamo da je Ministarstvo ekonomije 25. aprila 2016. godine raspisalo Javni poziv za učešće u “Programu podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za 2016. godinu” u trajanju od 30 dana, odnosno do 26. maja 2016. godine. Sada je rok produžen do 02. juna ove godine, do 12:00 časova.

Odobrena pomoć od strane Ministarstva ekonomije za učešće u ovom programu je, da podsjetimo, do 50%, odnosno do 65% (uvećano za 15% klasterima iz manje razvijenih jedinica lokalne samouprave) ukupnih opravdanih troškova, u iznosu najviše do 10.000 EUR (bez PDV-a), po jednom aplikantu i Projektu. Raspoloživa sredstva u 2016. godini za realizaciju ovog Programa su 50.000 EUR. Cilj Programa je finansijska podrška efikasnijem funkcionisanju inovativnih klastera i njihove bolje promocije, u pravcu ostvarivanja bolje konkurentske pozicije malih i srednjih preduzeća na nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Opravdani troškovi podrazumijevaju troškove ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu, izuzev IT opreme i saobraćajnih sredstava kao i operativne troškove koji podrazumijevaju troškove osoblja i administrativne troškove, uključujući režijske troškove, koji se odnose na podsticanje klastera da bi se olakšala saradnja, razmjena informacija i pružanje ili usmjeravanje usluga poslovne podrške, promovisanje klastera i upravljanje objektima klastera, organizaciju programa obuka, radionica i konferencija.

Strateški prioritetne djelatnosti koje su predmet sufinansiranja obuhvataju poljoprivrednu proizvodnju i preradu, osim primarne poljoprivrede, drvopreradu, ostale proizvodne djelatnosti, turizam i ugostiteljstvo.

Konkursna dokumentacija za učešće u ovom Programu može se preuzeti lično u prostorijama Ministarstva ekonomije (Rimski trg 46, 81000 Podgorica, IV sprat, kancelarija br. 9), kao i na web stranici Ministarstva http://www.mek.gov.me/organizacija/razvoj/javni_pozivi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *