SVJETSKI JE DAN DJETETA: Prava najmlađih krše se svakodnevno

Uprkos ogromnom napretku koji je ostvaren za djecu od usvajanja Konvencije o pravima djeteta 1989. godine, prava miliona djece se krše svakoga dana, poručuju iz Unicefa povodom obilježavanja Svjetskog dana djeteta.

Skoro 50 miliona djece je raseljeno iz svojih domova, 250 miliona djece živi u zemljama koje su pogođene sukobima, a skoro 385 miliona djece živi u ekstremnom siromaštvu, samo su neki od podataka koje je saopštio Unicef. Konvencija o pravima djeteta je ugovor o ljudskim pravima koji je najbrže i najšire ratifikovan u svijetu, i u njoj su navedeni osnovni, univerzalni standardi za zdravo, bezbjedno, pristojno djetinjstvo za svako ljudsko biće.Uprkos postignutom napretku, širom svijeta i dalje postoje značajne prepreke koje treba da se savladaju da bi svako dijete moglo da uživa svoja prava, da raste i razvije se do svojih punih potencijala.

UNICEF navodi i da skoro šest miliona djece umire svake godine od uzroka koji se mogu spriječiti – a dva puta je veća vjerovatnoća da će djeca iz siromašnih domaćinstava umrijeti prije svog petog rođendana u poređenju sa djecom iz bogatijih porodica.Djeca koja su zarobljena u oblastima koje su pod opsadom – između ostalog u Siriji, Iraku i sjevernoj Nigeriji, pod većim su rizikom da će se njihova prava kršiti, jer su njihove škole, bolnice i domovi napadnuti. U svijetu preko 250 miliona djece živi u zemljama koje su pogođene sukobima, a skoro 385 miliona djece živi u ekstremnom siromaštvu, a više od jedne četvrtine od milijardu djece školskog uzrasta ne uči.

Skoro 300 miliona dejce živi u oblastima sa najvišim nivoima toksičnog zagađenja vazduha – šest ili više puta većim od međunarodnih normi, navodi se u saopštenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *