Tužioci od osumnjičenih naplatili 170.000 eura

Državni tužioci su postupkom poravnanja sa osumnjičenima naplatitili prošle godine više od 170 hiljada eura, saopšteno je iz Vrhovnog državnog tužilaštva VDT.

Primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja, državni tužioci su riješili 487 krivičnih predmeta u tužilaštvu, što je 16 odsto od ukupnog broja odbačaja, sprovodeći postupak poravnanja sa osumnjičenim, uz uslov ispunjavanja zakonskih obaveza.

“Primjenom ovog instituta, državni tužioci su od osumnjičenih naplatili 171,2 hiljade eura i uplatili ih u korist humanitarnih organizacija i javnih ustanova i 15,34 hiljade eura na ime naknade štete oštećenim”, kaže se u Izvještaju o prošlogodišnjem radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva.

Državni tužioci u osnovnim i višim državnim tužilaštvima zaključili su prošle godine 53 sporazuma (u 2014. godini 15).

Primjenom ovog instituta, krivična stvar rješava se nagodbom državnog tužioca i okrivljenog o najznačajnijim pitanjima krivičnog postupka.

Prema odredbama Zakonika o krivičnom postupku, sporazum o priznanju krivice može se zaključiti za krivično ili djelo u sticaju bez obzira na visinu propisane kazne, što znači i za krivična djela organizovanog kriminala i visoke korupcije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *