Vlada ocijenila: Snažno rastu zaposlenost, plate i penzije

U prvom kvartalu 2017. godine naplaćen je rekordan prihod, a snažno rastu zaposlenost, plate i penzije, pokazala je makroekonomska analiza koju je usvojila Vlada.

Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi 2016. i prvi kvartal 2017, koju je Vlada Crne Gore usvojila na svojoj 32 sjednici pokazuje, i rast izvoza, privredni porast, kao i snažan rast broja zaposlenih.
Kako je saopšteno iz Vlade, rastu i prosječne neto zarade i penzije, koje su najviše u regionu zapadnog Balkana.
Prosječna neto zarada u prvom kvartalu ove godine iznosila je 510 eura, dok je u 2016. bila 499 eura. Prosječna penzija sada je 286 eura, a prošlogodšnja je iznosila 280 eura.
Analiza je pokazala i da raste ukupna zaposlenost, pa brojke kazuju da je u prvom kvartalu 2017. povećana za 7.167 lica ili za 4,2 odsto u odnosu na uporedni period prethodne godine.
Prema podacima Monstata, BDP je u prvom kvartalu 2017. iznosio 747,5 miliona eura i realno je 3,2odsto veći u odnosu na isti kvartal prošle godine.

„Ovo je istovremno jedna od najviših stopa ekonomskog rasta u regionu. Raspoloživi podaci pokazuju rast svih komponenti BDP-a, osim zaliha“, ocijenila je Vlada.

Primjena mjera fiskalne konsolidacije, definisanih mjerama sanacije budžetskog deficita i javnog duga od 2017. do 2021, kako je ocijenjeno, daje pozitivne efekte, koji su već vidljivi u prvom kvartalu ove godine.
Prihodi budžeta povećani su u prvom kvartalu 2017. za 4,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

„Ohrabruje i rast kreditne aktivnosti banaka, kao i depozita stanovništva u odnosu na prošlu godinu, budući da građani Crne Gore, prema podacima na kraju aprila, u domaćim bankama drže 1,6 milijardi eura ušteđevine ili oko 43 odsto BDP-a“, ukazuje se u saopštenju.

Analiza je pokazala i da je u 2016. ostvarena rekordna naplata prihoda.
Podaci o ostvarenju centralnog budžeta za maj, pokazuju da se prvi put u ovoj godini bilježi suficit budžeta u iznosu od 10,8 miliona eura.
Kada je riječ o izvršenju centralnog budžeta za pet mjeseci ove godine, podaci pokazuju da je u tom razdoblju, deficit budžeta iznosio 57,6 miliona eura ili 1,5 odsto BDP-a.
Podaci pokazuju da je preliminarni deficit budžeta na kraju 2016. godine iznosio 129,4 miliona eura ili 3,4 odsto BDP-a i niži je za 161,8 miliona od deficita ostvarenog u 2015.

Najnoviji podaci o budžetskim prihodima za jun 2017, pokazuju i da je nastavljen rast naplate prihoda, jer je naplaćeno 135,2 miliona, što je blizu 10 miliona u nominalnom iznosu ili 7,7 odsto više od naplate u junu 2016.
U periodu od januara do juna naplaćeno je 682,8 miliona eura prihoda, što je nominalno 48,7 miliona, odnosno 7,7 odsto više nego u istom razdoblju 2016. i istovremeno na nivou plana za ovu godinu.

„ Činjenica da je naplata prihoda na nivou planirane pokazuje da Plan fiskalne konsolidacije, koji je Vlada donijela, daje rezultate“ ističe se u saopštenju.

Analiza je pokazala da rast izvoza robe u prvom kvartalu 2017. u odnosu na isti period prošle iznosi 35,8 odsto, dok je rast uvoza robe u istom uporednom periodu 19,6 odsto.
Podaci pokazuju i da je, nakon prošlogodišnje rekordne turističke sezone došlo do dodatnog rasta broja noćenja turista u tom periodu za 8,3 odsto, a broj dolazaka stranih turista za 10,3 procenta u odnosu na isti period prošle godine.

To je, kako je procijenjeno, između ostalog najviše doprinijelo rastu izvoza usluga od 17,5 odsto u prvom kvartalu ove godine.
Rast je u tom periodu zabilježen i u građevinarstvu za 37,5 odsto u odnosu na prvi kvartal 2016.
Vlada je, u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i evropske Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu, utvrdila Predlog zakona o uslugama.

Primjena novog Zakona omogućiće administrativno pojednostavljenje u ovoj oblasti, uklanjanje barijera za pristup tržištu usluga, upostavljanje jedinstvene kontakt tačke u cilju obezbjeđenja lake dostupnosti informacija elektronskim putem, kao i da se na jednom mjestu mogu obaviti svi poslovi.
Kako se navodi, uvodi se institut slobode prekograničnog pružanja usluga privrednog subjekta osnovanog u državi Evropskog ekonomskog prostora.

Pored toga, podiže se nivo bezbjednosti korisnika i kvaliteta usluga, omogućuje saradnja naldežnih organa država EEP putem informacionog sistema unutrašnjeg tržišta i suzbijanje sive ekonomije.
Vlada je usvojila i inoviranu verziju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020. s Akcionim planom.

Inovirani Program obuhvata tri nove oblasti: državna pomoć, carine i revizija sredstava iz fondova Evropske unije, čime će se omogućiti bolja koordinacija i praćenje razvoja sistema upravljanja javnim finansijama.
Usvojena je ažurirana jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata, s ciljem dodatnog sagledavanja mogućnosti sufinansiranja projekata, kao i revizije stepena zrelosti projekata sa liste koja je usvojena krajem 2015, u skladu sa preporukama Evropske komisije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *