Zdravlje djece trpi jer država ne plaća na vrijeme

Na osnovu dva predmeta koje je formirao ombudsman, tužilaštvo je pokrenulo izviđaj kako bi se utvrdilo da li je došlo do propusta u liječenju dvoje djece u Kliničkom centru (KC)

Roditelji se suočavaju sa problemima u vezi sa refundiranjem troškova liječenja van Crne Gore, zbog čega trpi dječje zdravlje .

U izvještaju ombudsmana piše i da bi nadležni morali da imaju više razumijevanja kada je riječ o materijalnoj situaciji pacijenata, jer roditelji sopstvenim sredstvima često ne mogu da pokriju troškove puta i boravka van države.

Dokument pokazuje da su se roditelji i djeca žalili i na deficit specijalista iz različitih oblasti, dugotrajno čekanje na zakazani pregled, nemogućnost ostvarenja kvalitetne usluge u domovima zdravlja i ostvarivanja tretmana koji su potrebni djeci sa invaliditetom.

Na osnovu dva predmeta koje je formirao ombudsman, tužilaštvo je pokrenulo izviđaj kako bi se utvrdilo da li je došlo do propusta u liječenju dvoje djece u Kliničkom centru (KC).

Ombudsman je u izvještaju za 2015. zaključio da KC nije imao obezbijeđen nesmetan prilaz osobama sa invaliditetom do same ustanove i da su nakon reagovanja počeli uređenje i organizaciju parking prostora i dvorišta.

“Međutim, neprihvatljivo je da službenik na prilaznoj rampi vrši selekciju i cijeni u kom stepenu potrebe i zdravstvenog stanja je određeno osoba/dijete kako bi dozvolio pristup vozila u krug KC-a”, piše u izvještaju.

Stoji i da je nije u duhu primarne uloge KC-a da zaposleni imaju prednost i zauzimaju veći dio parkinga.

Ombudsman je zaključio i da osam parking mjesta u KC-u nije dovoljno za osobe sa invaliditetom, imajući u vidu ukupan broj.

U izvještaju piše da su se roditelji i djeca žalili na nedostupnost logopeda, psihologa i defektologa i da je ombudsman zapazio da je i dalje prisutan problem ograničenog i neravnopravnog pristupa zdravstvenim uslugama van Podgorice.

Diskriminacija OSI pri prodaji avio-karata

Ombudsman je zaključio da su osobe sa invaliditetom diskriminisane prilikom kupovine avionskih karata.

Prema dokumentu, osobi sa invaliditetom pri kupovini je saopšteno da mora da ispuni MEDIF obrazac za putnike sa posebnim potrebama.

Ombudsman tvrdi da su dva pitanja u tom obrascu (“zarazne i druge bolesti” i “da li fizičko/mentalno zdravlje može prouzrokovati neprijatnost za ostale putnike”) diskriminatorna.

Zbog toga su dali preporuku da se izmijene dva pitanja kojima se, kako navode, vrijeđa dostojanstvo osoba sa invaliditetom.

Psihijatrija i dalje socijalna ustanova

Dokument pokazuje da su u julu obišli Specijalnu bolnicu za psihijatriju u Kotoru sa ekspertkinjom Savjeta Evrope Marijom Definis Gojanović i da se stanje ne razlikuje mnogo od onog iz 2011.

“ I dalje su kapaciteti bolnice preopterećeni socijalnim slučajevima, kojima nije mjesto u bolnici već sa porodicama ili socijalnoj ustanovi. Takođe, status sudskog odjeljenja i dalje nije jasno utvrđen, iz razloga što ministarstva zdravlja i pravde nijesu donijeli akte sa jasno propisanim procedurama”.

 

vijesti.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *