Zetski dom spremio hibridnu dramu za nastup u Italiji

Kraljevsko pozorište Zetski dom u nedjelju, 6. novembra sa početkom u 20 sati gostuje u Italiji u Viterbu sa radionicom hibridne drame (hibrid plays) “Slobodno vrijeme” tekst Gian Maria Cervo i dramaturškinje Jovane Bojović u režiji Dijega de Brea.

Projekat je realizovan uz podršku Alliance Shtiftung Fonda.

Osnovni i centralni koncept za “hibridne predstave – projekat kulturnog prevođenja” je u radnom procesu u okviru radionica koje počivaju na ideji o “kulturnom prevođenju” u pozorištu u Evropi. Projekat funkcioniše kao niz sastanaka koji će spojiti pozorišna iskustva i dramaturšku praksu Mediterana i sjeverne Evrope.

Što bi bilo kada bi, na primjer, norveški dramski pisac bio zamoljen da prevede u kulturološkom smislu rad španskog dramskog pisca tako što bi radnju i likove prilagodio norveškim? Partneri su morali da eksperimentišu na stvaranju hibridnih predstava u kojima su bile povezane i jedna i druga kako nacionalna tako i kulturna perspektiva.

Partneri su radili na stvaranju tri hibridne predstave uključujući dramaturge iz Italije, Norveške i sa prostora bivše Jugoslavije. Kada rad na tim hibridnim predstavama bude gotov, partneri će tražiti da dramaturzi, glumci i reditelji eksperimentišu u nekim fazama tokom procesa izvođenja radionica.

Rediteljski posao je organizovan tako da predstave dramaturga Gian Maria Cervo, Dejan Dukovski i Jon Jasper Halle su na raspolaganju za radionice. Te tri predstave su bile prerađene od strane tri mlada dramaturga Joele Anastasi, Jovana Bojovic i Demian Vitanza. Zbog prirode projekta, originalne predstave nikada nisu prerađene od strane mladog dramaturga na istom jeziku/iz iste države.

Dramaturzi koji učestvuju u ovom projektu, su u mogućnosti da saznaju kako izgleda kada se sukobe različite prespektive i taj “pronađeni material” (koji je, kako kaže profesor Paul Castagno sa UNC Wilmington , dramski materijal isto koliko pronađeni material u vizuelnim umijetnostima), a to je nešto što ima sve više veze sa našim iskustvom evropskih i globalnih građana u post-multikulturalnoj eri. Stoga, oni su radili na stvaranju novih formi predstava koje će se svidjeti široj javnosti.

Rad na prerađenim odnosno hibridnim predstavama je kontrolisan od strane partnera koji su organizovali mjesečne sastanake sa mladim dramaturzima. Kada sve tri hibridne predstave budu dostupne, gotove, partneri će uraditi svaku od te tri predstave na tri različita jezika. Kao žavršna faza projekta, u Italjii, u Milanu će se vršiti javna čitanja pred publikom od strane profesionalaca. Nakon toga uslijediće diskusija, sukob mišljenja.

Završni dio projetka kada je riječ o prikazivanju postignutih rezultata održaće se u Viterbu, đe će kustos Christian Caliandro i novinar George Monbiot diskutovati sa direktorima koji su učestvovali, kao i sa dramaturzima u cilju proširenja projekta. Takođe, prilikom susreta u Viterbu, na sajtu će biti dostupni rezultati projekta Engleskog paketa koji sadrži šest predstava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *